Inženýrská činnost = zabezpečení komplexní služby pro stavbu rodinného domu

Tato služba spočívá v činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí , stavebního povolení a kolaudace, včetně koordinace stavby, a stavebního dozoru, ev. další činnosti dle požadavku klienta.  Naše služba končí zápisem nové stavby do katastru nemovitostí.

Kde inzerujeme?